Enos Trade

LPG

 LPG, bir hidrokarbon olup başlıca bileşenleri; propan, bütan, izobütan, izopropan ve bütenler olan hidrokarbon karışımlarıdır. Gaz yakıtlar hidrojence zengindir ve silindirlere gaz fazında girer. Kolay depolama ve taşıma için genellikle sıvı hâlde tutulur.

LPG, yani Sıvılaştırılmış Petrol Gazı, ham petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazın ayrıştırılması ile elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan, renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır. LPG, bir hidrokarbon olup başlıca bileşenleri; propan, bütan, izobütan, izopropan ve bütenler olan hidrokarbon karışımlarıdır. Gaz yakıtlar hidrojence zengindir ve silindirlere gaz fazında girer. Kolay depolama ve taşıma için genellikle sıvı hâlde tutulur.

Bir sızıntı durumunda, gaz kaçağının hemen anlaşılması amacıyla rafineriler tarafından özellikle kokulandırılmıştır. Türkiye’de kullanılan mix LPG’nin bileşimi genelde %70 bütan, %30 propan’dır. Ancak bazı firmalar oto gaz için kış mevsiminde bu oranı %50 propan ve %50 bütan olarak değiştirmektedirler. Avrupa’da pazarlanan LPG’nin içindeki propan oranı % 35 ila % 95 arasında değişmektedir.

LPG, petrolün işlenmesinden yada doğal gazın (CNG) işlenmesinden elde edilir. Dünyada üretilen LPG’nin %66’sı doğal gazdan %34’ü petrolden elde edilir. Doğal gaz % 90 metan (CH4),% 5 propan (C3H8), % 4 etan (C2H5)’dan oluşur.

Bir litre LPG gazlaştığında, normal şartlarda yaklaşık 250 litre gaz hacmine ulaşır. LPG doğalgazın aksine havadan ağır olduğundan dolayı sızıntı durumunda birikerek çöker.,

Ülkemizde oto LPG ilk olarak çevreci bir yakıt oluşundan çok, öncelikli olarak fiyat cazibesi sebebiyle tercih edilmiştir. LPG yakıt sisteminin otomotiv sektöründe kullanılmaya başlanması, 1996 yılından itibaren ticari araçların talebi ile oluşmuştur. 1998 yılında gerekli düzenlemelerin tamamlanması (teknik ve yasal düzenlemeler, standartların hazırlanması) ile yaygınlaşma süreci hızlanmıştır.  Türkiye’de oto LPG tüketimi 2000 yılında büyük bir büyüme kaydederek 1.3 milyon tona kadar yükselmiştir. Oto LPG tüketimi başlıca ticari araçlar, şirket ve kamu filo araçları, özel araçlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

LPG’nin Avantajları

  • LPG, kullanım şartlarına uyulduğunda, tüketicilerin güvenle kullanabileceği bir yakıttır.
  • LPG, doğalgazın sağladığı bütün faydaları sağlayan ve herhangi bir merkezi altyapı gerektirmeyen bir enerji türüdür.
  • LPG, basit kimyasal yapısından dolayı diğer enerji kaynaklarına göre çevreci bir yakıttır.
  • LPG, ambalajlanabilen ve taşınabilir bir enerji türüdür.
  • LPG ayrıca, diğer yakıt türlerine göre ısı değeri yüksek ve verimli bir yakıttır.
  • LPG herhangi bir yaşam biriminin yaklaşık tüm enerji ihtiyacını kaşılayabilmektedir.